Bestyrelse og udvalg


Bestyrelsen består af følgende andelshavere:
  • Birgit Kjeldahl (277) - Formand
  • Anton Jacobsen (323) - næstformand
  • Berit Frydendal (315) - Kasserer
  • Lisbeth Breindahl (303) - sekretær
  • Charlotte Junge (285)
Suppleanter er Søren Karmark Obel (299) og Susanna Mikkelsen(329). 
Intern revisor er Thomas Ebbesen(317).

Bestyrelsen er valgt pr. 24. april 2018

Referater fra bestyrelsens møder kan findes på de interne sider, som kræver login.