Bestyrelse og udvalg


Bestyrelsen består af følgende andelshavere:
  • Birgit Kjeldahl (277) - Formand
  • Grethe Villumsen (289) - Kasserer
  • Lisbeth Breindahl (303) - sekretær
  • Christen Rendbæk (297)
  • Anton Jacobsen (323) - næstformand
Suppleanter er Søren Karmark Obel (299) og Mette Hemmingsen(329). 
Intern revisor er Thomas Ebbesen(317).

Bestyrelsen er valgt pr. 26. april 2017

Referater fra bestyrelsens møder kan findes på de interne sider, som kræver login.