Økonomi

Skelbo blev opført i 1984 som støttet andelsbolig. Det betyder at foreningen ikke betaler rente af sit realkreditlån (indexlån). Disse oprindelige realkreditlån forventes endelig afviklet i år 2010. Derefter vil foreningens realkreditlån alene bestå af traditionelle fastforrentede lån.

Aktuelt (2010) udgør foreningens gæld ca. 9,0 mio. kr., mens foreningen er vurderet til 50,0 mio. i seneste valuarvurdering.

Foreningens økonomi er således særdeles sund og solid og eventuelle rentestigninger vil alt andet lige ikke påvirke boligafgiften (den månedlige husleje) i foreningen, og foreningen har gennem årene værdsat en stabil økonomi.

Boligafgiften er således på fem år (i perioden 2005-2010) blot steget med ca. 50 kr. om måneden.

Skelbo gik i 2006 over til valuarvurdering. Andelskronen blev fastsat ud fra et princip om at det skulle være mindst 10% billigere at bo i andelsbolig end i en tilsvarende ejerbolig på Skelagervej.

Andelskronen blev på den ordinære generalforsamling i april 2011 fastsat til 9,60. Den maksimale andelskrone var i april 2011 pba. af valuarvurdering fra januar 2011 på 10,41, men foreningen vedtog altså en lavere andelskrone end den maksimale.

Foreningen er blevet energimærket i 2009.