Regnskaber

Årsrapporter, tidligere benævnt årsregnskaber, fremlægges og godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling i april måned.