Bestyrelse og udvalg

Kun beboere har adgang til referater fra bestyrelsens møder. De ligger på foreningens fællesdrev 'AB Skelbo beboere'.
Adgang til fællesdrevet fordrer en Googlekonto og at webmaster har registreret dig med en "...@gmail.com"-mailadresse.

Når du er logget ind på google.com finder du 'AB Skelbo beboere under Drev > Mit Drev > Filer > Fællesdrev.
Kontak
t webmaster, hvis du er i tvivl.


Bestyrelsen er valgt pr. 10. juni 2021 og består af følgende andelshavere:

  • Søren Karmark Obel (299)- Formand

  • Anton Jacobsen (323) - næstformand

  • Thomas Ebbesen (317) - Kasserer

  • Birgit Kjeldahl (277)

  • Janne Ehlers (281) suppleant, jf

  • Barsel: Hanin Jafar (295) - Sekretær


(Suppleant er Janne Ehlers (281))

Intern revisor er Berit (315)