Grøntudvalg

Grøntudvalgets opgave er at sørge for at fællesarealerne holdes pæne og attraktive.
Det gør udvalget ved at:

  • udarbejde turnusplan for græsslåning af fællesarealer og vanding af blomsterkummer

  • planlægge fælles grønne arbejdsdage

  • vedligeholde og nyanskaffe haveredskaber

  • stå for tømning af grøntcontainer

  • ajourføre listen over fælles redskaber

  • indkøbe sand og salt

  • udarbejde årligt budget.


Lene (283), Dorte (311) , Lise (291) & Kaj (333b)