Interne sider

Du finder interne oplysninger forbeholdt beboere i AB Skelbo på Google-drevet 'AB Skelbo Beboere'.
Er du er logget ind på google.com, finder du 'AB Skelbo beboere' under Drev > Mit Drev > Filer > Fællesdrev.
Kontakt den
hjemmesideansvarlige i foreningen, hvis du er i tvivl.

Adgang til 'AB Skelbo beboere' administreres af den hjemmesideansvarlige og sker i henhold til din registrering på den fælles mailliste men det skal bemærkes, at adgang fordrer en Google konto/en "...@gmail.com"-mailadresse. Derfor skal du enten have tilknyttet en Google-konto til den mailadresse, du er registreret med på den fælles mailliste, eller du skal være registreret med en "...@gmail.com"-mailadresse på Skelbos fælles mailliste (jf. den mailadresse du modtager fællesmails på).

Har du endnu ikke en Google-konto, kan du oprette en her.
Det kan b
emærkes, at en Google-konto ikke kræver, at du opretter en Gmail-konto.
Du kan tilknytte en Google-konto til din eksisterende mailadresse uden at oprette en Gmail-konto.

Er du i tvivl om du allerede har en Google-konto eller har du glemt din adgangskode,
kan du
tage en tur omkring Googlesiden: https://accounts.google.com/signin/recovery.

Giver ovennævnte ikke mening, er du velkommen til at kontakte den hjemmesideansvarlige.