Bestyrelse

Bestyrelsen er valgt pr. 18. april 2023 og  består af følgende andelshavere:


1. suppleant  Anita (331)

2. suppleant Janne (281)

Intern revisor Berit (315)
Ekstern revisor Revison2


Øvrige udvalg

Referater fra bestyrelsesmøderne

Kun beboere har adgang til referater fra bestyrelsens møder. De ligger på  foreningens fællesdrev 'AB Skelbo beboere'.
Når du er logget ind på google.com finder du 'AB Skelbo beboere under  Drev > Mit Drev > Filer > Fællesdrev.


(Adgang til fællesdrevet fordrer en Googlekonto, og at IT-administrator har registreret dig med en mailadresse, der er tilknyttet en Googlekonto. 
Kontakt IT-administrator, hvis du er i tvivl).