Procedurer ved salg

Der findes 3 ventelister i foreningen:

For alle tre lister gælder, at deltagerne nummereres efter hvornår de er kommet på listerne. Det koster 100 kr. at få sit navn på en venteliste.

Ved anmodning om salg, mailes der med det samme til den interne venteliste. Samtidig kontaktes vurderingsmanden.

Hvis der ikke er internt interesserede, mailes der til de to andre lister, så snart vurderingsrapporten foreligger, og den præcise pris kan fastsættes. 

Hvis der er flere der ønsker at købe andelen, er det personer på indstillingslisten, dernæst den eksterne liste, der bliver tilbud andelen.
Hvis der er flere potentielle købere uden for ventelisten, er det bestyrelsens vurdering, hvem de ønsker som beboer i Skelbo.