Salg af andelsbolig

Som sælger er der flere ting du skal være opmærksom på:

Du kan ikke sige op, men kun "begære et salg". Det vil sige at du bliver ved med at være medlem indtil der er fundet en ny køber, som vil overtage din andel.

Derfor vil det altid være en fordel at være ude i god tid, når du tænker på at sælge.

Planlæg fra begyndelsen med at du først vil få dit indskud tilbagebetalt tre uger efter overdragelsen og at der vil være tilbageholdt et større eller mindre beløb.

Andelsprisen vil være den pris som gælder den dag, som overdragelsesaftalen bliver underskrevet (salgsmødet).

Sørg også for at få læst hele denne pjece og vedtægterne igennem, så du er godt forberedt, når du pludselig står i flytterod og samtidig skal jonglere med store pengebeløb.

Når du har sagt op, skal du blandt andet lave en liste over alle forbedringer. Du kan kun få penge for de forbedringer, som bliver skrevet på denne liste (se også kapitlet om forandringer af boligen).

Det vil være nemmest at lave, hvis du gennem årene løbende har skrevet dine udgifter ned og gemt bilagene.

Skelbo har en særlig regel om værdien af komfur, køleskab, fryser og emhætte. Værdien af disse hvidevarer (minus de sædvanlige afskrivninger) kommer oveni andelsprisen, hvorefter der bliver trukket 9.000 kr. fra.

Hvis fx de oprindelige hvidevarer stadig er i boligen, er de i dag nedskrevet til 10 procent (emhætte 100 kr., komfur 450 kr. og køle/frys 350 kr., i alt 900 kr.) og der vil blive trukket 8.100 kr. fra prisen.

Den nøjagtige pris for andelen kendes først, når det er gjort op hvor meget du skal have for forandringer og forbedringer af boligen. Derfor bliver potentielle købere på venteliste først kontaktet, når du har afleveret listen over forbedringer og vurderingsmanden har besigtiget andelen.

Desuden koster det for tiden 1.200 kr. i 'administrationsgebyr' at flytte. Derudover kommer salæret til vurderingsmanden, der betales af sælger og beløber sig til cirka 3.000-5.000 kr.

Ifølge andelsboligloven er det sælgers ansvar at køber får udleveret en række papirer og bliver gjort opmærksom på de væsentligste regler i loven om andelsboligforeninger. Som det fremgår af nedenstående Forretningsgang er det i praksis bestyrelsen der gør det, men rent juridisk er det altså sælgers ansvar at det er sket korrekt. (Se Forretningsgang punkt 6, vedtægternes § 15.1 og andelsboliglovens § 6).

Bemærk at køber har 6 dages fortrydelsesret (se Forretningsgang, punkt 17).

Skelbo kan ikke tilbagebetale indskuddet før dit pengeinstitut skriftligt har bekræftet ophør af eventuelle garantier eller transport i forbindelse med lånet.

Foreningen kan tilbageholde en sum penge af dit indskud, ikke mindst eventuelle udgifter til udbedring af fejl og mangler.

Desuden bliver der altid tilbageholdt et beløb til at dække for en eventuel ekstra varme- eller vandregning. Restbeløbet bliver først udbetalt når det årlige varme- og vandregnskab er gjort op.