Køb af andel

Personer på venteliste har førsteret til køb af andelsbolig i Skelbo. Hvis der ikke er nogen venteliste eller ingen på ventelisten ønsker at benytte deres forkøbsret, udbydes boligen i frit salg.

Du er velkommen til at blive skrevet op på Skelbos venteliste.

Du kan også her på hjemmesiden læse hvordan forretningsgangen er ved køb og eksempler på hvilke krav vi stiller til vedligeholdelsesstandarden ved overdragelse.

Se også beskrivelse af foreningens økonomi

Pant i andelsbolig

Det er muligt for en andelshaver at optage lån med pant i sin andel. Skelbo har i 2010 justeret sine vedtægter efter ABFs anbefalinger, sådan at de imødekommer banker og sparekassers ønsker om maksimal sikkerhed for sine udlån (en klausul der betyder at en bank kan få lov til at eje en andel i en periode uden at bebo andelen).

Hvis du ønsker at optage lån med pant i andelsboligen, kan du med fordel læse nedenstående vejledning: Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledning om sagsgang ved etablering af pant i andelsboliger