Boligtyper

Skelbo består af 30 rækkehuse som er bygget sammen i 10 bygninger. Fællesområderne består ud over de to stikveje af et teknikrum, som forbinder to af bygningerne (mellem nr. 283 og 285), legepladsen samt et grønt areal med petanquebane.

Der er tre forskellige typer boliger i Skelbo:

Alle boliger har tilhørende baghave og en lille forhave samt udhus i forhaven.

Skelbo er opført i 1984 i gule blødstrøgne sten og gult tegltag. Se her en oversigt over anvendte materialer ved opførelsen.

Grunden ligger højt, og fra flere af boligerne er der udsigt over Aarhus Bugten til Mols.

Skelbos grund er på 9.221 m2 og det samlede boligareal udgør p.t. 2.798 m2. Dertil kommer udhuse på tilsammen 180 m2. Den maksimale bebyggelsesprocent er 35 svarende til i alt 3.227 m2.

Du kan finde de officielle ejendomsdata på www.ois.dk - søg efter Skelagervej 277 i Århus kommune.

Skelbos bebyggelsesplan