Priser og boligafgift

Andelsværdier

Andelskronen blev på den ordinære generalforsamling den 18. april 2023 fastsat til 10,77.
Det giver de tre boligtyper andelsværdierne:

Hertil kommer eventuelle tillæg for forbedringer og fradrag for mangler.

Boligafgifter

De aktuelle boligafgifter pr. måned: 

Vand og varme 

Sammen med boligafgiften opkræves a conto betaling for varme og vand. De aktuelle satser er 

Som anført opkræves a conto betaling for varme og vandforbrug sammen med boligafgiften.
Foreningen udarbejder et årligt vand- og varmeregnskab, hvorefter der individuelt afregnes endeligt.

El

A conto betaling for el betales individuelt direkte til el-leverandør.

Andet godt

Foreningen afholder udgifter til snerydning, renovation, bygningsforsikring og ejendomsskatter samt al udvendig vedligeholdelse.

Foreningen har en ejendomsforsikring. Den enkelte andelshavere skal selv sørge for indboforsikring og internet- og tv-abonnement mv.