Priser og boligafgift

De aktuelle - bemærk 2021-priser på boligerne er:

Hertil kommer eventuelle tillæg for forbedringer og fradrag for mangler.

Andelskronen blev på den ordinære generalforsamling den 27. april 2022 fastsat til 10,75.


De aktuelle boligafgifter pr. måned:

Sammen med boligafgiften opkræves a conto betaling for varme og vand. De aktuelle satser er

    • Varme: 552 kr. / 435 kr. / 747 kr. pr. måned

    • Vand: 227 kr. / 169 kr. / 302 kr. pr. måned

Som anført opkræves a conto betaling for varme og vandforbrug sammen med boligafgiften. Foreningen udarbejder et årligt vand- og varmeregnskab, hvorefter der individuelt afregnes endeligt.

A conto betaling for el betales individuelt direkte til el-leverandør.

Foreningen afholder udgifter til snerydning, renovation, bygningsforsikring og ejendomsskatter samt al udvendig vedligeholdelse.

Foreningen har en ejendomsforsikring. Den enkelte andelshavere skal selv sørge for indboforsikring. Der er etableret fælles kabel-tv-antenne, hvorfor tilslutning til Telias kabel-tv og bredbånd er mulig i alle husstande. Radio-tv-licens, internetabonnement eller kabel-tv betales af andelshaveren selv.