Priser og boligafgift

De aktuelle priser på boligerne er:

Hertil kommer eventuelle tillæg for forbedringer og fradrag for mangler. Se også beskrivelsen af hvordan forandringer prisfastsættes.

Andelskronen blev på den ordinære generalforsamling i juni 2021 fastsat til 10,52

Se også Sammenligning med ejerboliger.

De aktuelle boligafgifter er pr. 10 juni 2021 pr. måned:

Sammen med boligafgiften opkræves a conto betaling for varme og vand. De aktuelle satser er

    • Varme: 552 kr. / 435 kr. / 747 kr. pr. måned

    • Vand: 227 kr. / 169 kr. / 302 kr. pr. måned

Som anført opkræves a conto betaling for varme og vandforbrug sammen med boligafgiften, men foreningen laver et årligt vand- og varmeregnskab, hvorefter der afregnes individuelt.

A conto betaling for el betales individuelt direkte til el-leverandør.

Foreningen afholder udgifter til snerydning, renovation, bygningsforsikring og ejendomsskatter samt al udvendig vedligeholdelse.

Foreningen har en ejendomsforsikring, men andelshavere skal selv sørge for indboforsikring. Der er etableret fælles kabel-tv-antenne, hvorfor tilslutning til Telias kabel-tv og bredbånd er mulig i alle husstande. Radio-tv-licens, internetabonnement eller kabel-tv betales af andelshaveren selv.